Důležité termíny


Vyučování

 1. pololetí4. 9. 2017 - 31. 1. 2018
 2. pololetí 1. 2. 2018 - 29. 6. 2018

Prázdniny

 podzimní 26. 10. a 27. 10. 2017
 vánoční23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
vyučování začne ve středu 3. 1. 2018
 pololetní 2. 2. 2018
 jarní 12. 3. - 18. 3. 2018
 velikonoční 29. 3. 2018
 hlavní 30. 6. – 31. 8. 2018

Termíny pedagogických rad

1.9.2017 od 10,00 hodin 
8.11.2017 od 14,00 hodin 
24.1.2018 od 14,00 hodin
18.4.2018 od 14,00 hodin
20.6.2018 od 14,00 hodin

Pravidelné informační schůzky s rodiči

  • 4. 9. – 8. 9. 2017   pro 1. - 9. ročník (organizační, dle potřeby – seznámení s třídním učitelem, termín určí třídní učitel) 
  • 9. 11. 2017    v 15,00 pro 1. - 5. ročník, v 16,00 pro 6. - 9. ročník 
  • listopad  - prosinec 2017 pro 9. ročník (přihlášky na SŠ – termín určí výchovný poradce) 
  • 19. 4. 2018 v 15,00 pro 1. - 5. ročník, v 16,00 pro 6. - 9. ročník
  • dále kdykoliv po dohodě s jednotlivými učiteli.

Jednání s učiteli (poskytování informací atd.) v době jejich výuky není možné - během vyučování nemůže učitel z důvodu bezpečnosti žáků opouštět třídu.
Návštěvy ve škole hlaste v sekretariátu školy, i když jste s vyučujícím na schůzce domluveni. 
K návštěvám školy využívejte vždy pouze vchod u ředitelny.
Vchod dvorem slouží pouze žákům a veřejnosti při výjimečných akcích školy (např.zahájení školního roku).
Rodiče žáků prvních tříd a přípravného ročníku mohou své děti do budovy školy doprovázet nejdéle do konce října.

Ředitelská volna

pondělí 25.9.2017 
pátek 29.9.2017
pátek 20.10.2017
pondělí 30.4.2018
pondělí 7.5.2018

Další plánované akce školy

Slavnostní přivítání žáků 1.ročníku4. 9. 2017
Den Armády ČRpodzim 2017
Plavecký výcvik pro žáky 2. ročníkuprosinec 2017
Den otevřených dveří + vánoční jarmark + vánoční výstava20. 12. 2017
Předání vysvědčení - 1. pololetí31. 1. 2018
Plavecký výcvik pro žáky 3. ročníkubřezen 2017
Zápis do 1. třídy3. - 5. 4. 2018
Náhradní termín zápisu do 1. třídy24. 4. 2018
Čistá řeka Sázavaduben 2018
Školní akademie21. 6. 2018
Den herčerven 2018
Branný denčerven 2018
Slavnostní zakončení roku a vyřazení žáků 9. ročníku28. 6. 2018
Předání vysvědčení - 2. pololetí29. 6. 2018

Podrobnější informace naleznete v kalendáři akcích školy.