Beseda o dospívání

přidáno: 22. 10. 2017 15:17, autor: Markéta Čechová
Ve dvou dnech 16. a 17.  října., se setkali žáci 6., 8. a 9. ročníku s lektory Státního ústavu národního zdraví na besedě s tématem dospívání. I když šlo o choulostivá témata, beseda probíhala v klidné atmosféře důvěry a žáci se mohli bez obav ptát na to, co je zajímá.
8. a 9. ročník si navíc zažil interaktivní program Hrou proti AIDS. Na pěti stanovištích, týkajících se hlavně prevence přenosu HIV, skupinky žáků vždy jiný lektor provedl oblastí prevence.
Obě strany, žáci i lektoři, uvítali otevřenost komunikace, zájem o problémy a věcné dotazy. 


Comments