Rodiče‎ > ‎Zápis do 1. tříd‎ > ‎

Aktuální informace pro rodiče předškoláků - zápis 2018

K zápisu 2018 přijdou děti, kterým do 31. 8. 2018 bude šest let.

Pro všechny

 • vyplnit a odevzdat do 20. března 2018 v MŠ nebo v sekretariátu ZŠ zápisní list a žádost o přijetí do ZŠ 
 • dostavit se k zápisu v termínu 3. - 5. dubna 2018, s sebou přinést OP rodiče a rodný list dítěte
 • 1. března 2018 od 15:00 se bude ve třídě MŠ Berušek konat informativní schůzka s rodiči (včetně rodičů dětí z MŠ Radvanice), kde dostanete všechny informace o zápisu 
Zvažujete-li odklad
 • vyplnit a odevzdat žádost o odklad do 3. dubna 2018
 • žádost nejpozději do konce května 2018 doložit dvěma doporučujícími posouzeními 
  • příslušného školského poradenského zařízení (PPP)
  • a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • v případě zájmu o přípravnou třídu písemně požádat
  • žádost doložit písemným doporučením PPP
 • Doporučení: do PPP je nutné se včas objednat (nejlépe už v lednu), jinak bude pro Vás obtížné dodržet všechny termíny. 

Pokud Vaše dítě již odklad má z loňského roku

 • vyplnit žádost o přijetí do ZŠ, odevzdat ji do 20. března 2018 v sekretariátu ZŠ nebo MŠ
 • k zápisu se dostavit můžete, ale nemusíte

Rozpisy dětí pro zápis

Rozpisy zveřejníme po 20. březnu 2018.  Pokud rodič odevzdá zápisový lístek a žádost o příjetí pozdě nebo bude žádost a zápisní lístek vyplňovat až u zápisu, nebude uveden v rozpisu a bude muset před zápisem čekat.

Všechny formuláře najdete na stránce Formuláře pro zápis
Comments