Přijímací řízení na školy s talentovými zkouškami

Vy, kteří chcete studovat na škole, kde se budou již v lednu 2014 konat talentové zkoušky (umělecké nebo sportovní školy), rozhodněte se včas!!! – Do 15. listopadu 2013 je třeba přihlášku odevzdat výchovné poradkyni na základní škole (potvrzení prospěchu) a do 30. listopadu 2013 ji odevzdat na příslušné střední škole!!!

Můžete si podat dvě přihlášky, které vám poskytne základní škola. Na střední školu si je budete dopravovat sami.

V případě nepřijetí na tuto školu máte úplně stejné podmínky při přijímacím řízení na ostatní střední školy (březen - duben 2014) jako ti, kteří se na školu s talentovou zkouškou nehlásili.

O případných změnách v organizaci přijímacího řízení vás budu včas informovat.
Comments