Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2016/17

V tomto školním roce se podávají pro 1. kolo přijímacího řízení 2 přihlášky. Obě budou vyplněny stejně, na obou bude na 1. místě uvedena ta škola (ten obor), kam by se žák dostal raději.

Vyplněné přihlášky odesílají na střední školy rodiče (na školy s talentovou zkouškou - do 30.11.2016, na ostatní školy - do 1.3.2017). Přihlášky dostanou žáci od výchovné poradkyně. Bude na nich uvedeno jméno žáka a jeho prospěch za poslední 3 pololetí. Po vyplnění (zatím bez potvrzení lékařem) je děti donesou zpět výchovné poradkyni. Přihlášky budou zkontrolovány, potvrzeny ředitelkou školy a zpět vráceny dětem. Pak bude následovat návštěva lékaře, který přihlášku potvrdí (pokud to střední škola požaduje), a dopravení přihlášek na SŠ (doručení osobně nebo doporučeným dopisem).

Všechny školy, jejichž zřizovatelem je Středočeský kraj, mají pro studium maturitních oborů povinné přijímací zkoušky - CERMAT - Čj, M. Pokud se žák bude hlásit na 2 školy, bude dělat dvoje přijímací zkoušky. 
Termíny přijímacích zkoušek:
    žáci 9. ročníku - 12.4. a 19.4.2017
    žáci 5. a 7. ročníku - 18.4. a 20.4.2017

Pro studium tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají.
Veškeré informace o přijímacím řízení (kritéria, požadavky) musí ředitelé SŠ zveřejnit nejpozději 31.1.2017.

Výsledky přijímacího řízení budou k vidění na internetu nejdříve 22.4.2017. Nepřijatým přijde ze SŠ dopis, na který budou moci reagovat odvoláním.
Ode dne zveřejnění výsledků o přijetí musí žák do 10 pracovních dnů odevzdat na SŠ zápisový lístek. Tím se stává budoucím studentem této školy. 

Zápisový lístek dostane žák v březnu 2017 od výchovné poradkyně. Lze ho na SŠ dopravit osobně nebo doporučeným dopisem. Pokud zápisový lístek na střední školu v termínu nedorazí, znamená to, že žák na tuto školu nenastoupí.

Některé střední školy budou organizovat i další kola přijímacího řízení, kam je možné si podat neomezený počet přihlášek.


Přeji Vám hodně štěstí a pevné nervy při výběru té správné střední školy!
Mgr. Dana Nováková, výchovná poradkyně
Comments