Volba povolání

Volba povolání je stěžejním tématem předmětu Pracovní výchova v 8. a 9. ročníku.
Tuto oblast má ve škole na starosti výchovná poradkyně Mgr. Dana Nováková.

IPS ÚP Benešov

poradna pro volbu povolání  - Wanda Matušková, tel 950 101 492

Doporučujeme

http://www.infoabsolvent.cz/ - informační systém, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí.

Další informace najdete na dalších stránkách - jejich obsah průběžně aktualizujeme: