Zápis z jednání školské rady konané 22.11.2016

přidáno: 4. 12. 2016 11:44, autor: Markéta Čechová
Přítomny – Mgr. H. Albrechtová, Mgr. K. Nováková, Š. Kocourková, B. Boušková
Pozvána - ředitelka ZŠ Mgr. Z. Kotzotová
Omluvena - A.Vítová
Schůzi vedla - B. Boušková
 1. Přivítání
 2. Rozhodnutí o schválení výroční zprávy za školní rok 2015/2016 elektronicky k datu 30.10.2016.
 3. Rada vzala na vědomí spokojenost 3. ročníků se zrušením odpoledního vyučování – děti se netoulají kolem náměstí.
 4. Diskuze na téma možnosti kariérního řádu navrhovaná paní ministryní.
 5. Debata na téma nedostatečného početního stavu učitelského sboru
  • paní ředitelka vysvětlila celorepublikovou krizi, mimo Prahy všude chybí učitelé(z toho důvodu učí i učitelé důchod.věku).
  • město dalo škole k dispozici 3 byty, škola využila dva, z toho jeden pro paní učitelku a jeden pro paní asistentku, jeden byl „ vrácen“ městu.
 6. B. Boušková vznesla dotaz na náplň pracovního vyučování paní uč. Snížkovu (diskuze o dodělávání výrobků doma, pomoc rodičů atd).
 7. Paní ředitelka zmínila možnost chodit do nově otevřené dílny s rizikem menších úrazů (škole vzrůstají náklady na pojištění + administrativa následkem nesmyslného uplatňování bolestného – které bylo navýšeno a někteří rodiče této skutečnosti zneužívají).
 8. Paní ředitelka informovala radu o plánování výstavby skleníku na pozemku školy a následném využití právě pro pracovní výuku
 9. B. Boušková vznesla dotaz na kázeňský problém v 7.A a paní ředitelka informovala o návštěvě psycholožky dne 25.11.2016.
 10. Š. Kocourková tlumočila dotaz rodičů na údajnou možnost otevření „zvláštních“ tříd pro žáky s poruchou – paní ředitelka záporně odpověděla z důvodů nedostatku prostor i pedagogů, nařízené integrace žáků do kolektivu, nutnosti a důslednosti domácí přípravy, osobní domluvy rodičů s pedagogem pro dosažení všestranné spokojenosti
 11. Rozloučení a ukončení jednání školské rady
Comments