Zápis z jednání 13.10.2011

přidáno: 15. 11. 2011 14:18, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 15. 11. 2011 14:18 ]

RŠ přijala od ředitelky školy následující konstatování

 

  • Komunikace mezi školou a zřizovatelem probíhá bez problémů.
  • Rodiče i žáci školy pozitivně hodnotí změnu systému ve školní jídelně a nového provozovatele společnost Eurest. Nespokojenost je pouze u pedagogického sboru, který platí za oběd vyšší cenu z důvodu neexistující dotace pro pedagogický sbor.
  • Počet členů SRPŠ narostl oproti loňskému školnímu roku o 100%, komunikace i spolupráce mezi školu a SRPŠ je bezproblémová, ředitelka si aktivity a přístup vedení SRPŠ chválí.
  • RŠ byla informována o nově vzniklé přípravné třídě, ředitelka vyjádřila svoji spokojenost s funkčností této třídy.
  • RŠ byla informována o personálních obměnách z řad pedagogů, kteří se specializují na výuku cizích jazyků.

 

RŠ schválila následující body

 

  • RŠ schválila Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 v celém její rozsahu.
  • Vzhledem k tomu, že mandát stávající RŠ končí k 31.1.2012, RŠ schválila způsob voleb do RŠ, kdy volba za pedagogický sbor proběhne v termínu 23.11.2011, za zákonné zástupce volby proběhnou  9. - 13. leden 2012

 

Dále proběhla běžná operativa, další RŠ proběhne v lednu 2012, kde bude současně předán mandát nově zvoleným členům RŠ.

 

přítomni: Kotzotová, Rais, Hervert, Nováková

 

Comments