Rodiče‎ > ‎

Školská rada


Základní informace

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel dané školy.

Náplň činnosti školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
V přílohách uvedených níže jsou související dokumenty.

Kontakty na členy školské rady
 • Mgr. Hana Albrechtová
  • HAlbrechtova@seznam.cz
 • Mgr. Kateřina Nováková
  • katerina.novakova@zssazava.cz
 • Mgr. Monika Pospíšilová
  • mpospisilova.m@seznam.cz, tel. 602 655 374
 • Mgr. Alena Vítová
  • alenavitova787@gmail.com, tel.: 737 472 140
 • Štědrová Martina
  • marstey@seznam.cz, tel. 605 800 104
 • Mgr. Randula Oldřich
  • randula.oldrich@)seznam.cz

Školská rada - aktuality

 • Výsledky voleb do Školské rady při ZŠ Sázava na období 2018 - 2020 Na základě jmenování zřizovatele a podle výsledků voleb za zákonné zástupce a pedagogy se stávají členy Školské rady pro nadcházející tříleté období:za zřizovatele: Mgr. Monika Pospíšilová     mpospisilova.m(zavinac ...
  Přidáno v 15. 1. 2018 14:11, autor: Markéta Čechová
 • Kandidátní listina pro volby do ŠR 20.12.2017 Volby členů do Školské rady při ZŠ Sázava za zákonné zástupce – kandidátka1. Štědrová Martina, Sázava2. Mádlíková Hana, Sázava3. Mgr. Randula Oldřich, Sázava
  Přidáno v 27. 11. 2017 6:32, autor: Markéta Čechová
 • Pravidla pro organizaci voleb a vyhodnocení za zákonné zástupce Pravidla pro organizaci voleb a vyhodnocení za zákonné zástupcea) 1 zákonný zástupce = 1 hlasb) volební komise sestaví kandidátku za zákonné zástupce z návrhů podaných SRPŠ a v termínu ...
  Přidáno v 18. 11. 2017 9:12, autor: Markéta Čechová
 • Volby do Školské rady OznámeníVyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Sázava na místa členů za zákonné zástupce žáků.Termín a místo: 20.12.2017 od 8,00 do ...
  Přidáno v 18. 11. 2017 9:11, autor: Markéta Čechová
 • Zápis z jednání Školské rady konaného 20.3.2017
  Přidáno v 26. 3. 2017 3:25, autor: Markéta Čechová
 • Zápis z jednání školské rady konané 22.11.2016 Přítomny – Mgr. H. Albrechtová, Mgr. K. Nováková, Š. Kocourková, B. BouškováPozvána - ředitelka ZŠ Mgr. Z. KotzotováOmluvena - A.VítováSchůzi vedla - B. BouškováPřivítáníRozhodnutí o schválení výroční zprávy ...
  Přidáno v 4. 12. 2016 11:44, autor: Markéta Čechová
 • Zápis z jednání Školské rady 30.11.2015
  Přidáno v 30. 1. 2016 7:52, autor: Markéta Čechová
 • Zápis z jednání Školské rady 22.1.2015
  Přidáno v 9. 2. 2015 3:46, autor: Markéta Čechová
 • Nové složení školské rady 2015 - 2017 Výsledky hlasování – volby členů za zákonné zástupceKandidátní listina:1. Boušková Bohumila, Sázava2. Doubková Tereza, Sázava3. Knittlová Petra, Sázava4. Kocourková Štěpánka, Sázava5. Petrová Hana, Sázava6 ...
  Přidáno v 14. 1. 2015 11:34, autor: Markéta Čechová
 • NAVRHUJTE KANDIDÁTY A KANDIDUJTE DO ŠKOLSKÉ RADY Co je školská rada? Šestičlenný iniciační a poradní orgán, zřízený podle školského zákona, jehož prostřednictvím se rodiče podílejí na správě a řízení školy. V únoru 2015 končí tříletý mandát stávajícím ...
  Přidáno v 25. 11. 2014 12:52, autor: Markéta Čechová
Zobrazení příspěvků 1 - 10 z 21 Zobrazit více »
Ċ
Markéta Čechová,
7. 11. 2011 23:48
Ċ
Markéta Čechová,
7. 11. 2011 23:48
Ċ
Markéta Čechová,
7. 11. 2011 23:47
Ċ
Markéta Čechová,
7. 11. 2011 23:48