Rodiče‎ > ‎

Přípravná třída


PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

- žádost rodičů o přijetí 
- doporučení PPP 

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Počet žáků ve třídě je 10-15 s dotací 20 hodin týdně.
Hlavním cílem je připravit děti k bezproblémovému vstupu do 1.třídy a předcházet neúspěšným začátkům ve vzdělávacím procesu.

Přípravná třída je určena pro děti:
- v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj 
- kterým byl povolen odklad povinné školní docházky

 Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezavazuje dítě k pokračování v 1. třídě na naší škole.

ORGANIZACE VÝUKY

Výuka probíhá od 8.15 – 11.55  v jedné z kmenových tříd v přízemí ZŠ. Děti mají možnost navštěvovat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně.

Denní program:
 8:00 – 8:30 - scházení dětí, ukládání oblečení, hry dle zájmu dětí
 8:30 – 8:45 - komunitní kruh (rozhovory na aktuální témata)
 8:45 – 9:30 - první blok výchovné či individuální práce s dětmi
 9:30 – 10:00 - hygiena, svačina
 10:00 – 10:45 - druhý blok výchovné či individuální práce s dětmi
 10:45 – 11:30 - hry dle zájmu dětí, individuální práce s dětmi, tématické vycházky, četba na pokračování
 11:30 – 12:00 - hygiena, oběd 

Vybavení přípravné třídy: 
 - lavice a židličky s nastavitelnou výškou 
- 2 magnetické tabule pro názornou výuku a grafomotorické činnosti 
- koberec pro hry a činnosti na podlaze 
- technika k reprodukci hudby a poslechu 
- hudební nástroje a Orfovský instrumentář 
- obrazový materiál pro názornou výuku 
- didaktické pomůcky a hry 
- tvořivé a konstruktivní stavebnice pro rozvoj jemné motoriky 
- dětská knihovnička 
- hračky pro neřízené hry a činnosti