Projekty‎ > ‎

Zdravé zuby

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.


Díky partnerům existuje program již 14 let. Za tuto dobu se stal již tradiční součástí výchovy ke zdraví. Vzhledem k tomu, že škola má na děti mladšího věku výrazný vliv, za největší úspěch považujeme, že má program podporu MŠMT ČR a stal se součástí běžné školní výuky. Vážíme si i podpory Kanceláře WHO v ČR a MZ ČR.

Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.

Děti rády soutěží, a tak pro ně program ZDRAVÉ ZUBY připravil stejnojmennou celorepublikovou soutěž, která bude mít ve školním roce 2013/2014 svůj XIII. ročník. Více o soutěži, realizaci programu na školách a informace pro rodiče naleznete na webu http://www.zdravezuby.cz/homepage.

Pro školy je také připravená soutěž o zajímavé ceny, která spočívá v odeslání objednávkové karty na další školní rok. Vylosované školy pak získávají pro školu věcné ceny.

Projekt Zdravé zuby na ZŠ Sázava
Už řadu let spolu s dětmi vyplňujeme pracovní listy a povídáme si o správné péči o chrup. Stejně tomu bude i v roce 2013/2014.
Comments