Projekty‎ > ‎

Týden bezpečnosti silničního provozu

Vyvrcholením dopravní výchovy, jejíž témata se objevují v různých předmětech (prvouka, občanská výchova, tělesná výchova), je každoroční Týden bezpečnosti silničního provozu. 
S dětmi se zaměřujeme na témata z oblasti bezpečnosti silničního provozu: vidět a být viděn, alkohol za volantem, používání přileb, poskytnutí první pomoci, dodržování dopravních předpisů, používání dětských zádržných systémů a bezpečnostních pásů, nebezpečí jízdy nepřiměřenou rychlostí. Díky BESIPu mohou děti řešit zajímavé úlohy z pracovních sešitů. 
Na besedu přijde zástupce Policie ČR, děti absolvují nácvik první pomoci. Nejzábavnější je samozřejmě jízda zručnosti.

Comments