Sponzoři


Vážení rodiče, prarodiče a další příznivci naší školy,

ve škole máme spoustu nápadů, jak vylepšit její vybavení, zpestřit výuku nebo povzbudit děti k účasti v různých soutěžích. Řada těchto nápadů ale často není uskutečněna kvůli nedostatku financí. Rozpočet školy je rok od roku napjatější, stejně jako v jiných organizacích v této době.

Pokud byste chtěli škole přispět i třeba malou částkou, ale nejste si jisti, jak by ji škola využila, zkuste si vybrat z naší burzy nápadů, kterou budeme postupně doplňovat o nové náměty. Jména dárců budeme zveřejňovat na těchto stránkách, pokud se bude jednat o větší dar, věnujeme tomu celou stránku :-)  Jsme schopni také vystavit potvrzení o poskytnutí daru, které můžete použít při uplatnění slevy na daních z příjmů. 

Všem moc předem děkujeme!


Sponzoři v roce 2017/2018

DaskoNet - internetové připojení
Ing. Klára Francová - Vavříková - materiál a pomoc při přípravě na soutěž v květinové vazbě
Anna Burgerová, Dagmar Drožová, Gabriela Juřicová, Hana Laštovková, Helena Suchomelová,  Eva Švarcová - vlastnoruční výrobky na vánoční jarmark
Martina Štědrová, Jindřich Topinka, Jan Prokop, Alena Vítová, Jana Pospíšilová, Dana Nováková - pomoc při akcích 4.C
SRPŠ při ZŠ a MŠ Sázava

Sponzoři v roce 2016/2017

AIGER s.r.o., Dojetřice - na zakoupení cen pro účastníky soutěží pořádané školou
ConSalt Rataje nad Sázavou - doprava žáků na divadelní představení KMD
DaskoNet - internetové připojení
MUDr. Josef Šimon - doprava žáků na divadelní představení KMD
Vladimír Habart - na podporu MŠ
SRPŠ při ZŠ a MŠ Sázava

Sponzoři v roce 2015/2016

AIGER s.r.o., Dojetřice - ceny do soutěže Sázava má IQ
ConSalt Rataje nad Sázavou - dataprojektor, plátno, cestovné KMD
DaskoNet - internetové připojení
MUDr. Josef Šimon - cestovné KMD
Redrock Construction s. r. o. - příspěvek na pobyt 4. tříd na Chaloupkách
Vladimír Habart - houpadlo v MŠ
SRPŠ při ZŠ a MŠ Sázava