Sázava má IQ

přidáno: 6. 4. 2017 14:25, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 6. 4. 2017 14:25 ]
Soutěž Sázava má IQ pořádá základní škola pro děti, které chtějí dělat něco navíc a svou práci dokáží také dobře prezentovat. Sponzorem soutěže je pan Ivo Pleschinger, který také zasedal v porotě spolu se zástupkyní ředitelky J. Leblovou a učitelkami M. Čechovou a I. Kubáskovou.

Soutěžní práce nejsou omezeny ve výběru témat, každý si může zvolit, co ho zajímá nejvíc. Proto i letos se sešlo několik zcela odlišných prací.
Jan Nedvěd (9.B) si jako jediný zvolil technické téma Generátory. Jde o celkem složitou a rozsáhlou problematiku, takže Honzovým největším problémem bylo, že i když o tématu dost věděl, musel vysvětlit hodně věcí v krátkém čase a to není vůbec jednoduché.
Julie Fialová (6.A) si vybrala hudební téma RnB. Ve své prezentaci krátce představila tento hudební žánr, a poté se zaměřila na zpěváka a zpěvačku, kteří se této hudbě věnují. Součástí její práce byly dokonce ankety mezi spolužáky, které se týkaly oblíbenosti různých žánrů. Škoda, že svou prezentaci nedoplnila hudebními ukázkami.
Petr Kmoch (5.A) představil lesnické a pěstební práce v lese. Bylo cenné, že vycházel ze svých vlastních zkušeností a práce s rodiči v lese. Pro příště bude muset víc zapracovat na grafickém zpracování prezentace.
Zcela jinak svou práci pojala Anežka Havelková (5.A). Odvyprávěla několik méně známých sázavských pověstí, se kterými se seznámila díky své mamince a panu Štědrovi, sázavskému kronikáři.
Jaroslav Rais (5.B) zpracoval prezentaci o britském Stonehenge. Bohužel bylo znát, že to bylo trochu narychlo. Zajímavé téma by si zasloužilo důkladnější zpracování.
Nicola Tláskalová (5.B) se zajímá o zvířata a ve své prezentaci nás seznámila s některými exotickými zvířaty, která se vinou člověka ocitla na pokraji vyhubení. Porotu zaujalo sebejisté vystupování a ocenila také interaktivitu - Nicola si na závěr připravila i malý kvíz.
Matyáš Zinke (5.B) povyprávěl o železniční trati Ledečko - Sázava, kterou velmi dobře zná. Kromě přehledu lokomotiv, které na této trati můžeme potkat, přidal i několik historek.

Nakonec se porota shodla na tom, že nejlépe si vedla Nicola Tláskalová. Na druhém místě potom byli společně A. Havelková, M. Zinke, J. Fialová. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za zajímavé odpoledne!
https://goo.gl/photos/abobAeVHALDzF4hW6


Comments