Archiv‎ > ‎Školní rok 2016/2017‎ > ‎

Pedagogický sbor

školní rok 2016/2017
 ředitelka školy Mgr. Zdeňka Kotzotová     zdenka.kotzotova(a)zssazava.cz
 zástupkyně Mgr. Jana Leblová jana.leblova(a)zssazava.cz
 výchovná poradkyně pro 1. stupeň PaedDr. Eva Kubálková eva.kubalkova(a)zssazava.cz
 výchovná poradkyně pro 2. stupeň Mgr. Dana Nováková dana.novakova(a)zssazava.cz
 metodik SPJ PaedDr. Jana Filipová
 Mgr. Alena Jílková
 jana.filipova(a)zssazava.cz
 alena.jilkova(a)zssazava.cz
 koordinátor ŠVP Mgr. Hana Albrechtová hana.albrechtova(a)zssazava.cz
 metodik ICT Mgr. Markéta Čechová marketa.cechova(a)zssazava.cz
 koordinátor EVVO Mgr. Markéta Čechová marketa.cechova(a)zssazava.cz

třídní učitelé
 PT Dana Štědrová dana.stedrova(a)zssazava.cz
 1.A Mgr. Zuzana Burgerová zuzana.burgerova(a)zssazava.cz
 1.B Mgr. Hana Coufalová hana.coufalova(a)zssazava.cz
 1.C Mgr. Renata Jelínková renata.jelinkova(a)zssazava.cz
 2.A Mgr. Hana Albrechtová hana.albrechtova(a)zssazava.cz
 2.B Mgr. Alena Jílková alena.jilkova(a)zssazava.cz
 2.C Mgr. Petra Vernerová petra.vernerova(a)zssazava.cz
 3.A Mgr. Halina Brošová halina.brosova(a)zssazava.cz
 3.B Mgr. Jana Leblová jana.leblova(a)zssazava.cz
 3.C     Mgr. Václava Snížková vaclava.snizkova(a)zssazava.cz
 4.A Mgr. Diana Keltnerová diana.keltnerova(a)zssazava.cz
 4.B Mgr. Jiřina Šustová jirina.sustova(a)zssazava.cz
 5.A PaedDr. Eva Kubálková  eva.kubalkova(a)zssazava.cz
 5.B Ing. Jarmila Modráčková jarmila.modrackova(a)zssazava.cz
 6.A Josef Dastych     josef.dastych(a)zssazava.cz
 6.B Danuše Šimonová danuse.simonova(a)zssazava.cz
 7.A Mgr. Ivana Kubásková     ivana.kubaskova(a)zsazava.cz
 7.B Mgr. Kateřina Nováková katerina.novakova(a)zssazava.cz
 8 Mgr. Markéta Čechová marketa.cechova(a)zssazava.cz
 9.A Ing. Josef Drážek josef.drazek(a)zssazava.cz
 9.B PaedDr. Jana Filipová jana.filipova(a)zssazava.cz

netřídní učitelé
 Stanislava Kroutilová
 Mgr. Dana Nováková    dana.novakova(a)zssazava.cz
 Bc. Irena Sojková irena.sojkova(a)zssazava.cz
 Galina Thomayerová galina.thomayerova(a)zssazava.cz

vychovatelky školní družiny
 Jitka Zlotkowská - vedoucí jitka.zlotkowska(a)zssazava.cz
 Miluše Benešová     miluse.benesova(a)zssazava.cz
 Yvona Hetmanová yvona.hetmanova(a)zssazava.cz
 Lenka Mrázová     lenka.mrazova(a)zssazava.cz
 Radka Samcová, DiS. radka.samcova(a)zssazava.cz
 Mgr. Jiřina Svobodová jirina.svobodova(a)zssazava.cz

asistenti pedagoga
 Miluše Benešová miluse.benesova(a)zssazava.cz
 Radka Samcová, DiS.   radka.samcova(a)zssazava.cz
 Ivana Vavříková ivana.vavrikova(a)zssazava.cz

Učitelé

Pokud chcete vědět další podrobnosti - kde učitele najdete, které předměty vyučují - navštivte stránku Učitelé základní školy.
Comments