Archiv‎ > ‎Školní rok 2016/2017‎ > ‎

Aktuality


Poděkování SRPŠ

přidáno: 17. 7. 2017 3:24, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 17. 7. 2017 3:24 ]

Vážení členové Spolku rodičů a přátel školy,

tímto bych vám chtěla poděkovat jménem učitelů i žáků naší školy za celoroční práci.
Podílíte se většinou na všech akcích pořádaných naší školou - buď prostřednictvím zajištění odměn, nebo přímo pomocí vašich členů.
Jedná se například o financování medailí na sportovní den 1. stupně, odměn na Den her 2. stupně, proplácení jízdného na různé soutěže (např. McDonald's Cup, předmětové olympiády...), financování odměn do dětských soutěží (Zazpívej skřivánku, Krasočtení, Krasopsaní, Recitační soutěž...), odměny žákům v různých olympiádách a soutěžích.
Příprava a organizace Dne dětí stojí také nemalé úsilí. Den dětí je vždy perfektně připravený.
Těšíme se na další spolupráci

S pozdravem
PaedDr. Eva Kubálková

Rozloučili jsme se s rokem 2016/2017

přidáno: 12. 7. 2017 23:08, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 12. 7. 2017 23:08 ]

Celá škola se sešla ve školní tělocvičně, abychom všichni společně slavnostně zakončili uplynulý školní rok 2016/2017. Zazněla školní hymna, žáci, kteří reprezentovali školu, dostali diplom a malou odměnu, o zábavu se postaraly roztleskávačky ze šestých tříd se skladbou Me Too.  Poté se s třemi štěňaty představila paní H. Jasenovcová z nadačního fondu Mathilda, které se zabývá výchovou asistenčních psů pro nevidomé. Předali jsme jí šek na 12.067 Kč - peníze, které naši žáci získali sběrem druhotných surovin.
Konec patřil loučení s žáky devátých tříd - po slavnostním šerpování a předávání pamětních listů pronesli jejich zástupci projevy na rozloučenou a poděkovali svým učitelům. S deváťáky na oplátku se rozloučili jejich kamarádi z prvních tříd, jejich patrončata, kteří také přečetli projev, předali dárečky na památku a odvedli své patrony ven.
Přejeme všem krásné prázdniny a v záři na shledanou!
https://photos.app.goo.gl/thm0mujCZQrJMxJl2

Záznam slavnostního zakončení roku 2016/2017

přidáno: 12. 7. 2017 8:33, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 12. 7. 2017 8:34 ]


Branný den 2. stupně

přidáno: 12. 7. 2017 8:18, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 12. 7. 2017 8:18 ]

Branný den pro žáky 2. stupně zorganizoval pan učitel J. Drážek a deváťáci.  
Zahrnoval tradiční pochod na Sedliště, zdravovědu, střelbu z luku a kuličkových zbraní, různé zkoušky obratnosti i šachové logické hádanky. 
https://goo.gl/photos/zs2pFZUEsuDvkLat8
 

Den her na 2. stupni

přidáno: 29. 6. 2017 14:31, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 29. 6. 2017 14:31 ]

Letošní Den her pro žáky 2. stupně jsme zahájili filmovým představením. Poté se všichni rozdělili do předem vybraných skupin -  mohli hrát fotbalový turnaj, přehazovanou, vyzkoušet si korálkování a další aktivity. Nebo se zapojit do tvoření společného výtvarného díla ve stylu body art - a z něj vám přinášíme několik fotografií.
https://goo.gl/photos/mE142mDLdNti4R4Y8

Sportovní den

přidáno: 27. 6. 2017 21:57, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 29. 6. 2017 12:32 ]

27.6. jsme uspořádali Sportovní den pro 1. stupeň. Myšlenka sportovního dne je, že soutěží všechny děti, a šance na vítězství byla veliká, protože sportovci byli rozděleni do 6 kategorií podle věku a pohlaví. Každé dítě mohlo soutěžit jen v jedné disciplíně, aby měli šanci i ti méně zdatní sportovci. 

Mladí sportovci závodili v těchto disciplínách: běh na 50 m, přespolní běh, skok daleký, hod kriketovým míčkem, šplh na tyči, přetahování lanem, vybíjená.  Děti, které zrovna nesoutěžily, hrály stolní tenis, badminton nebo si hrály s míčem. Vítězové byli odměněni diplomem a kovovou medailí - za ty děkujeme Spolku rodičů a přátel školy. Myslíme si, že se nám den plný sportu a her vydařil, a již se těšíme na další ročník. Pomáhali nám žáci ze 7.B, osvědčili se a počítáme s nimi i další rok.
E. Kubálková


https://goo.gl/photos/ZaQQ6f5Znk4GYg6FA

Dopravní hřiště a Bezpečně na kole

přidáno: 27. 6. 2017 21:47, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 29. 6. 2017 12:32 ]

Po loňských výborných zkušenostech naše škola opět objednala programy Bezpečně na kole a Dopravní hřiště. Před prázdninami jsou takové akce velmi důležité, protože děti jsou o prázdninách z hlediska statistiky dopravních nehod velmi ohroženy.

Přípravná třída a první a druhé ročníky se seznámily s dopravními značkami, situacemi v dopravě a pravidly silničního provozu. Po teoretické přípravě děti nasedly do autíček a čtyřkolek a vydaly se na trať, kde projížděly mezi dopravními značkami, semafory a přejezdy. 

Děti ze 3., 4. a 5.tříd měly připravenou teoretickou část a praktickou část. V teoretické části děti zhlédly výukový program BESIP a následně o něm diskutovaly. V praktické části byla na venkovním hřišti připravena dráha, kterou děti projížděly. Všechny měly k dispozici perfektní kola i cyklistické helmy, kola byla vždy upravena každému dítěti zvlášť. Bezpečnost zajišťovali instruktoři. 
Páťák M. Zinke napsal: "V.B se vypravila na školní hřiště, kde už na nás čekalo pět mužů. Nejdříve nás učili, jak si nasadit a upravit helmu a jak správně nasedat na kolo, a potom jsme začali jezdit přes překážky, jako například přes tři schody, přes oblouk a přes vlnovku. Také jsme jezdili slalom a snažili jsme se projet mezi popelnicemi. Ještě jsme si připomněli dopravní značení a chování cyklisty na silnici i na stezce. Všem se jízda na kole i přednáška líbila."

Oba programy byly výborně zorganizované, děti načerpaly nové vědomosti a zkušenosti a to se před prázdninami určitě hodí.
E. Kubálková
https://goo.gl/photos/jJLWoUkNhphmWXk68https://goo.gl/photos/nq1K7Sgdzt66fyXz6

Sedmáci v Benešově - golf, koně, traktory i laboratoř

přidáno: 23. 6. 2017 13:47, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 23. 6. 2017 13:47 ]

Dne 16. června se žáci 7. ročníku zúčastnili projektového dne pořádaného Vyšší odbornou školou a Střední zemědělskou školou v Benešově. Pro žáky byly připraveny aktivity na několika stanovištích - vyzkoušeli si jízdu na koni, hraní golfu, aranžování  květin a navrhování zahrad. Prohlédli si zemědělskou techniku, naučili se něco nového z oblasti veterinářství a podívali se do nově zrekonstruované mikrobiologické laboratoře. Možná, že někteří našli inspiraci pro své další studium po ukončení základní školy.
https://sites.google.com/a/zssazava.cz/zsmssazava/skolni-rok-2016-2017/aktuality-2016-2017/_draft_post/IMG_20170616_093215-COLLAGE.jpg

Pasování na čtenáře

přidáno: 21. 6. 2017 14:58, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 21. 6. 2017 14:58 ]

Ve středu 7. června proběhlo v sázavském divadle pasování prvňáčků na čtenáře, které pořádá škola ve spolupráci s Městskou knihovnou Sázava. Přečtěte si reportáž novinářky A. Procházkové.

Jak se stát rytířem krále Knížka

Konec školního roku je za dveřmi - deváťáci se připravují na střední školy, všechny třídy jezdí na výlety. Nesmíme ale zapomenout, že prvňáčci naší základky mají za sebou první rok pilného učení. Naučili se spoustu nových věcí a škola každoročně pořádá velkou slavnost, která to zdůrazňuje. Nazývá se Pasování na čtenáře.

Panoš přednesl úvodní řeč a dohlížel, aby vše bylo tak, jak má být. Každé dítko první třídy předstoupilo před ostatní, přiložilo svou ruku na knihu přísah a slíbilo věrnost knihám a všemu, co je spjato se čtenářskou říší. Přistoupilo před krále Knížka, pokleklo na pravé koleno, král odříkal svou řeč a přijal dítě, nyní už svědomitého žáka, do své družiny - stal se čestným čtenářským rytířem. Jak je v pohádkové říší známo, jako v dějinách, poklepe svým mečem král nejprve na pravé, levé a znovu pravé rameno a vyzve malého rytíře, aby povstalo. 

Pro všechny je tato chvíle velice vzácná a slavnostní. Všichni přišli krásně oblečení, nazdobení, načančaní. Tiše s malou trémou přihlíželi, jak se jejich spolužáci, možná budoucí kamarádi na celý život, stávají zase o něco lepšími. Každý cítil v ten moment propojení, kolektivní duch se nesl sálem sázavského divadla. Návštěvu kulturního domu poctila a zpečetila paní ředitelka.
Všichni si tento majestátný den moc užili a určitě budou dlouho vzpomínat, jak byli samotným králem pasováni na čtenáře.
Adéla Procházková, IX.B
https://sites.google.com/a/zssazava.cz/zsmssazava/skolni-rok-2016-2017/aktuality-2016-2017/_draft_post/DSC_0204-COLLAGE.jpg

Dětský den

přidáno: 19. 6. 2017 12:28, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 19. 6. 2017 12:29 ]

V pátek 9. června 2017 se louka v podzámčí v Sázavě opět zaplnila různými atrakcemi, soutěžemi a hlavně dětmi - Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Sázava ve spolupráci s městem Sázava pořádal tradiční Dětský den.

Dopoledne se zde vystřídaly děti ze sázavské a radvanické mateřské školy a tříd 1. stupně základní školy. Vyzkoušely si radiový hon na lišku, šachy a různé sportovní aktivity na několika stanovištích - tam jim pomáhali dobrovolníci z 9. tříd pod vedením Ing. Drážka. Mohly si nechat udělat ozdobné tetování či prohlédnout policejní auto a sednout na motorku, zašermovat si s mušketýry, vyzkoušet stříkání vody z hasičské proudnice nebo se svézt zdarma na kolotoči. Děti si z akce odnesly kromě pěkných zážitků sladké dárečky a balonky od sponzorů.
Odpoledne byl program ještě bohatší. Tetování vystřídalo malování na obličej, a tak mezi lidmi postupně přibývalo víc a víc kočiček, motýlků, tygrů, batmanů a jiných fantastických bytostí. Svůj stánek s řadou aktivit zde mělo i rodinné centrum Putti - v horkém počasí přišel dětský bazének zvlášť vhod. Přijeli pracovníci záchranné stanice Pavlov, kteří s sebou přivezli malé sovičky, mládě káně a kunu a zájemce seznamovali s péčí o handicapované živočichy.
U pódia mohli diváci vidět několik vystoupení - začínaly roztleskávačky ze šesté třídy, pak děti ze Stříbrné Skalice ukázaly cvičení s prvky jógy. Velký ohlas měli malí piráti ze třídy Sluníček MŠ Sázava s povedenou choreografií a bezvadnými kostýmy. Tři sestavy předvedly malé orientální tanečnice z TJ Kavalier. K poslechu i tanci všem zazpívali a zahráli žáci Lenky Chalupové a nakonec skupina Adostband.
A protože počasí se vydařilo snad až příliš, největší dětské nadšení vzbudil umělý déšť z hadic sázavských hasičů, který všechny zájemce příjemně zchladil.

Dětský den by se nedal zorganizovat bez pořádné dávky nadšení a bez přispění celé řady dobrovolníků a sponzorů, kteří nám poskytli občerstvení a drobné ceny pro děti, pomohli s organizací dne či přispěli penězi: Aiger s.r.o., A. Smolová, D. Štědrová, E. Kubálková, Flosman a. s. - Flop, Ing. J. Kocourek, I. Sojková, J. Beck, J. Fiantoková, J. Kotzot, J. a I. Žoudlíkovi, M & M Reality - J. Burianová, manželé Bouškovi, manželé Havlovi, manželé Kupčíkovi, manželé Pohořelí, Město Sázava, M. Pospíšilová, M. Štědrová, Nábytek J. Kocourek, Papírnictví Poklop - Procházka, P. Knittlová, rodinné centrum Putti, R. Švandová, Sbor dobrovolných hasičů Sázava, T. Raisová, V. Lupáčová, Wrigley - p. Zbořil, ZO OS Sklárny Kavalier, žáci 9.A a 9.B ZŠ Sázava ... a spousta dalších, kteří nám věnovali čas a ochotu pomoci :-)
Děkujeme!

Děkujeme také všem, kteří nás podpořili svou hojnou účastí a doufáme, že se opět sejdeme na příštím sázavském dětském dni 2018.

Za organizační tým SRPŠ:
B. Boušková, M. Čechová, J. Jechová, M. Kocourková, Š. Kocourková, I. Žoudlíková
https://goo.gl/photos/LC39RKwmtzp4C52t7

1-10 of 58