Archiv‎ > ‎Školní rok 2015/2016‎ > ‎

Aktuality


Loučení s devítkami 29.6.2016 - videozáznam

přidáno: 21. 7. 2016 13:13, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 21. 7. 2016 13:13 ]


Školní akademie 23.6.2016 - videozáznam

přidáno: 21. 7. 2016 5:17, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 21. 7. 2016 5:18 ]


Loučení s vycházejícími žáky

přidáno: 30. 6. 2016 8:30, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 30. 6. 2016 8:30 ]

Ve středu 29.6. se tradičně sešla celá škola v tělocvičně, aby se rozloučila se školním rokem 2015/2016.  

Program oživila tři taneční vystoupení ze školní akademie - skvělý auťák třídy 1.C, hastrmani ze 3.B a Jabl'čko v podání 4.A. Ředitelka školy Zdeňka Kotzotová všem poděkovala za dobrou práci, předala ceny pro děti, které úspěšně reprezentovaly školu v různých soutěžích a spolu s třídními učitelkami devátých tříd, Danou Novákovou a Danuší Šimonovou, rozdala deváťákům pamětní listy a odznaky.

Žákyně 9.A a 9B M. Krejcárková a B. Rupprechtová přednesly dojemnou i vtipnou závěrečnou řeč, ve které poděkovaly učitelům za trpělivost a shovívavost a rozloučily se základní školou. 

Ještě prvňáčkové přečetli svůj projev a předali patronům dárečky. A podobně jak patroni na začátku září přivedli malé prvňáčky do školy, tak oni nakonec vyprovodili vycházející žáky ven - do nové kapitoly jejich života.
https://goo.gl/photos/2pigsAsKwMKAXvHw9

Školní akademie

přidáno: 26. 6. 2016 12:40, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 26. 6. 2016 12:40 ]

Ve čtvrtek 23.6. se ve školní tělocvičně představily skoro všechny třídy naší školy. Před přeplněnými tribunami se střídaly taneční sestavy, pěvecká čísla, hudební vystoupení, došlo i na trochu tělocviku a bojový tanec Haka.
Děkujeme divákům za skvělou podporu a těšíme se zase příště!
https://goo.gl/photos/JHTN6fN1Hy4fj2jU6

Bezpečně na silnici

přidáno: 20. 6. 2016 12:16, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 20. 6. 2016 12:16 ]

V úterý 14.6. proběhl dopravní den také pro naše nejmladší žáky naší školy (www.dopravnihriste.eu). 

Nejdříve byly děti seznámeny se základními pravidly silničního provozu, poté si je vyzkoušely v praxi. Děti jezdily v autíčkách a čtyřkolkách na venkovním tartanovém hřišti u školy, kde byly vyznačeny vozovky, přechody pro chodce, nainstalovány semafory a dopravní značky. Dopravnímu dni přálo i počasí a doufáme, že získané znalosti a dovednosti přispějí k větší bezpečnosti dětí v silničním provozu.

https://goo.gl/photos/RcRYyY73qk9qJBFh7

Dětský den

přidáno: 16. 6. 2016 13:51, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 16. 6. 2016 13:51 ]

Dětský den pro sázavské děti se konal v pátek 10. června na louce v podzámčí. Oslavu Mezinárodního dne dětí si již posedmé vzalo na starost Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Sázava, ve spolupráci s Městem Sázava a Sborem dobrovolných hasičů Sázava.

Dopolední program navštívily všechny děti z mateřské školy a 1. stupně základní školy. Již od rána byly na louce u hasičárny a kolem Panské stodoly přichystány různé atrakce a soutěže. Žáci z devátých a osmých tříd dohlíželi na disciplíny prověřující zdatnost a obratnost dětí - skákání v pytli, překážkový běh, přelézání štaflí, hod na cíl, střelba z luku… Opodál byli kostýmovaní mušketýři, jež odvážnější děti mohly vyzvat na šermířský souboj. Hasiči zvali děti k prohlídce hasičské techniky a umožnili jim vyzkoušet si střelbu z proudnice na cíl. Radioamatéři měli připraven rádiový hon na lišku, velký zájem byl o prohlídku služebního auta a motorky Policie ČR. Nejživěji bylo u stánku s tetováním – každé dítě si mohlo vybrat, jestli chce mít na ruce pavouka, kytičku či mořského koníka.

Odpoledne, otevřené pro veřejnost, bylo ještě pestřejší. Tetování vystřídalo malování na obličej, což je vždy velkým lákadlem. Přibyly malé sovičky a roztomilý koloušek, které přivezli pracovníci stanice pro handicapované živočichy Pavlov.

Na pódiu za stodolou od 14 hodin probíhal kulturní program. Nejdříve se tu představily šikovné děti ze třídy Sluníček MŠ Sázava a tanečního kroužku MŠ, které zatančily s pestrobarevnými deštníky. Přípravná třída nás vzala na výlet do Afriky, mladé hudebnice učitelky L. Chalupové zahrály a zazpívaly několik písní. Orientální tanečnice TJ Kavalier se postaraly o další taneční číslo a jako hosté vystoupili kluci a holky ze Stříbrné Skalice, které předvedly jógu pro děti. Napínavou podívanou nabídla exhibice oddílu Taekwon-do – viděli jsme přerážení desek a sebeobranu. Na závěr zatančila v hiphopovém stylu skupina Mix a vpodvečer děti vystřídala rocková skupina Adostband, která předznamenala další akci v Panské stodole – festival StodolaVest.

Dětský den by se nedal zorganizovat bez pořádné dávky nadšení a bez přispění celé řady dobrovolníků a sponzorů, kteří nám poskytli občerstvení a drobné ceny pro děti, pomohli s organizací dne či přispěli penězi: A. Smolová, Cukrárna J. Lonská, Cukrárna U kláštera - S. a M. Hálovi, E. Kubálková, Flosman a. s. - Flop, J. Fiantoková, J. Marková, J. a I. Žoudlíkovi, manželé Bouškovi, Město Sázava, M. Ježková, M. Strouhalová, Nábytek J. Kocourek, O. Pokutová, Papírnictví Poklop – Procházka, p. Barešová, P. Knittlová, manželé Pohořelí, Sbor dobrovolných hasičů Sázava, V. Lupáčová, V. Madanská, Wrigley - p. Zbořil, ZO OS Sklárny Kavalier, ...a spousta dalších, kteří nám věnovali čas a ochotu pomoci :-)


Děkujeme!

Děkujeme také všem, kteří nás podpořili svou hojnou účastí a doufáme, že se opět sejdeme na příštím sázavském dětském dni 2017.


Za organizační tým SRPŠ:
B. Boušková, M. Čechová, S. Hálová, M. Kocourková, Š. Kocourková, M. Strouhalová, I. Žoudlíková


Pasování na čtenáře

přidáno: 5. 6. 2016 14:39, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 5. 6. 2016 14:39 ]

Dne 18. května se žáci prvních tříd sešli v prostorách kina k slavnostnímu Pasování na čtenáře

Každá třída zvlášť nastoupila na pódium a nejprve si vyslechla slib čtenáře. Poté byli žáci jednotlivě vyzýváni ke složení slibu položením ruky na knihu. Následoval poklek před králem, který žáka pasoval na rytíře, rytířku: "Jako nezkušený čtenář jsi poklekl, jako rytíř povstáváš." Za potlesku diváků dostal rytíř novou knihu a zařadil se zpět mezi své spolužáky. Kromě slibu měli žáci ještě jedinečnou možnost si popovídat se spisovatelem Michalem Vieweghem, který celému ceremoniálu přihlížel. 
Děkujeme tímto všem, kteří se na přípravě a realizaci "Pasování na čtenáře" podíleli, neboť děti prožily nezapomenutelný zážitek. 
Děkujeme! 
Foto, video z akce najdete na třídních stránkách. 
Mgr. Albrechtová Hana 
Mgr. Jílková Alena 
Mgr. Vernerová Petra

2.C - Astronomie v praxi

přidáno: 5. 6. 2016 14:30, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 5. 6. 2016 14:30 ]

Dne 2. 6. se vydali žáci II. C společně s inženýrem Rehákem na altánek, aby si v terénu vyzkoušeli používání azimutálního zaměřovače, který v naší zemi poprvé použil hvězdář Tycho Brahe na dvoře Rudolfa II. Této akci předcházela vlastní výroba tohoto přístroje též za pomoci pana inženýra Reháka a určování severu a světových stran pomocí sluníčka ve 12 hodin před budovou školy. Dětem se vycházka i výroba tohoto historického přístroje moc líbila. Panu inženýru Rehákovi patří od všech velké díky.
https://goo.gl/photos/RRzexihnJwmYBbUNA

Bezpečně na kole

přidáno: 26. 5. 2016 4:50, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 26. 5. 2016 4:50 ]

 V letošním roce si naše škola poprvé pozvala do školy společnost Bezpečně na kole. Instruktoři v pátek 6. května přichystali pro děti z 3. až 5. tříd zajímavý a poučný program, složený z přednášky a jízdy na kole, na jehož závěru děti obdržely certifikát. Akce byla velmi dobře připravená, děti si nemusely přivézt ani kola, ani helmy, vše bylo k dispozici na tartanovém hřišti u školy. 
Doufáme, že program přispěl k většímu bezpečí dětí na kole. Pro přípravnou třídu a 1. a 2. ročníky je na 14. června objednaná podobná akce, ale na čtyřkolkách a v autíčkách.
https://goo.gl/photos/2S3oRcaWtNm5wMmq6


Český den proti rakovině

přidáno: 26. 5. 2016 4:04, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 26. 5. 2016 4:04 ]

Už víme, kolik jsme v Sázavě vybrali pro sbírku Ligy proti rakovině - je to rekordních 20 737 Kč!
Děkujeme všem, kteří přispěli!

1-10 of 48