Archiv‎ > ‎Školní rok 2014/2015‎ > ‎

Pedagogický sbor


školní rok 2014/2015
ředitelka školy            Mgr. Zdeňka Kotzotová
zástupkyně ředitelky   Mgr. Jana Nováková

výchovná poradkyně    Mgr. Dana Nováková
metodik SPJ               PaedDr. Jana Filipová
koordinátor ŠVP          Mgr. Hana Albrechtová
metodik ICT               Mgr. Markéta Čechová
koordinátor EVVO        Mgr. Markéta Čechová


třídní učitelé
 přípravná třída
 Dana Štědrová
 1.AMgr. Halina Brošová 1.BMgr. Jana Leblová
 1.C Mgr. Jana Stiborová  
 2.A
Mgr. Zuzana Burgerová2.BMgr. Hana Coufalová
3.AMgr. Petra Vernerová 3.BMgr. Hana Albrechtová
 4.AMgr. Blanka Kubíčková 4.BMgr. Jiřina Šustová
 5.APaedDr. Eva Kubálková 5.BIng. Jarmila Modráčková
 6   Mgr. Zdeněk Cudlín 
7.AIng. Josef Drážek 7.BPaedDr. Jana Filipová
 8.AMgr. Jana Nováková 8.BDanuše Šimonová
 9.AMgr. Dana Nováková 9.BMgr. Markéta Čechová

Pokud chcete vědět další podrobnosti - které předměty kdo vyučuje, kde koho najdete, podívejte se na stránku Učitelé základní školy.

Kontakty

netřídní učitelé
Mgr. Slavoj Bureš
Mgr. Diana Keltnerová
Mgr. Kateřina Nováková
DiS. Petra Ouzká
Galina Thomayerová


vychovatelky školní družiny
Jitka Zlotkowská (vedoucí ŠD)
Yvona Hetmanová
Mgr. Jiřina Svobodová