Archiv‎ > ‎Školní rok 2013/2014‎ > ‎

Pedagogický sbor


školní rok 2013/2014
ředitelka školy            Mgr. Zdeňka Kotzotová
zástupkyně ředitelky   Mgr. Jana Nováková

výchovná poradkyně    Mgr. Dana Nováková
metodik SPJ               PaedDr. Jana Filipová
koordinátor ŠVP          Mgr. Hana Albrechtová
metodik ICT               Mgr. Markéta Čechová
koordinátor EVVO        Mgr. Markéta Čechová


třídní učitelé
 přípravná třída
 Dana Štědrová
 1.AMgr. Věra Kovačková 1.BMgr. Hana Coufalová
 2.A
Mgr. Jana Stiborová 2.BMgr. Hana Albrechtová
 3.AMgr. Halina Brošová 3.BMgr. Václava Snížková
 4.APaedDr. Eva Kubálková 4.BIng. Jarmila Modráčková
 5.AMgr. Jiřina Šustová 5.BMgr. Blanka Kubíčková
 6.A   Ing. Josef Drážek 6.BPaedDr. Jana Filipová
7.AMgr. Jana Nováková 7.BDanuše Šimonová
 8.AMgr. Dana Nováková 8.BMgr. Markéta Čechová
 9.AMgr. Kateřina Nováková 9.BMgr. Diana Keltnerová

Pokud chcete vědět další podrobnosti - které předměty kdo vyučuje, kde koho najdete, podívejte se na stránku Učitelé základní školy.netřídní učitelé
Mgr. Slavoj Bureš
Mgr. Zuzana Burgerová
Mgr. Zdeněk Cudlín
Soňa Chatwin
Pavlína Chmelíková
Nicole Šubrtová


vychovatelky školní družiny
Jitka Zlotkowská (vedoucí ŠD)
Yvona Hetmanová
Kateřina Fialová