Archiv‎ > ‎Školní rok 2013/2014‎ > ‎Akce školy‎ > ‎

Týden BESIP na 1.stupni

přidáno: 5. 5. 2014 5:55, autor: Markéta Čechová
V posledním dubnovém týdnu proběhl na 1. stupni Týden bezpečnosti v silničním provozu.

V pondělí 28.4. se uskutečnily besedy všech tříd s příslušníky policie ČR - praporčíkem L. Buldrou a podpraporčíkem Bc. V. Čermákovou na téma BESIP. Děti se seznámily s pravidly silničního provozu a teoreticky si pravidla vyzkoušely na interaktivní tabuli.

V úterý 29.4.proběhly besedy se zdravotní sestrou z benešovské nemocnice paní Vosátkovou na téma první pomoc a záchranný systém. Děti, po teoretické přípravě, si samy vyzkoušely přivolání první pomoci na tísňovou linku, oživování člověka pomocí masáže srdce a naučily se stabilizovanou polohu.

V dalších dnech si děti vyzkoušely jízdu zručnosti na školním dvoře. Nejlepší cyklisté byli odměněni drobnými cenami. Na závěr děti napsaly testy z dopravní výchovy a zásad první pomoci.

Dopravní výchova je velmi důležitá součást vzdělávání dětí, proto je průběžně zařazována do výuky po celý rok.

fotografie na Google+
Comments