Archiv‎ > ‎Školní rok 2013/2014‎ > ‎

Akce školy


Rozloučení se školním rokem 2013/2014

přidáno: 27. 6. 2014 13:27, autor: Markéta Čechová

Rok se s rokem sešel a zase se v tělocvičně sešla celá škola, aby společně zakončila školní rok 2013/2014.
Nejdříve  přítomné žáky i rodiče přivítaly dívky z 2. stupně školní hymnou. Pak přišlo velké překvapení - jako hosté zde vystoupily mažoretky Smetanky z Chocerad. Jejich skvělá sestava všechny diváky nadchla.
Poté ředitelka školy Z. Kotzotová odměnila žáky, kteří se zasloužili o dobré jméno školy - reprezentanty olympiád, redaktory školního časopisu, účastníky soutěže Strážce památek, dívky, které zpívaly pacientům v hospicu U dobrého pastýře, nejpilnější sběrače papíru a víček... Také poděkovala všem, kteří připravovali úspěšnou školní akademii.
A pak už přišel čas rozloučit se s žáky devátých tříd. Každý deváťák dostal pamětní list a placku Absolvent 2014, na oplátku deváťáci poděkovali učitelům. Se svými patrony se rozloučili i prvňáčci, aby je pak symbolicky odvedli z tělocvičny.

Přečtěte si úryvek z proslovu devítek:

Touto cestou tedy děkujeme všem učitelům, protože díky nim jsme pochopili…
- Že život není jen plný rovnic, ale také řady nerovnic.
- Že lidé bývají trochu jako prvky a ne vždy spolu dokáží reagovat.
- Že ačkoli jsou slova podřadná, souřadná a nadřazená a mezi námi to někdy může působit stejně, je třeba si pamatovat, že přes všechny rozdíly jsou to stále jen slova a lidé - stejný druh.
- Že i diamant se může skrývat pod maskou nějakého úplně obyčejného kusu kamene a to samé platí o lidech.
- Že život a hudba nemají daleko od sebe. Kouzlo hudby se neurčuje podle toho, kolik falešných tónů zazní, kolikrát vám něco ujde… A s životem samotným je to vlastně úplně stejné - nezáleží na tom, kolik chybiček a chyb v něm uděláte, kolikrát šlápnete vedle. Umění spočívá v tom, jak si užít všechny krásné chvilky a přes všechny chyby a falešné tóny se přenést a vzít si z nich ponaučení.
- A hlavně, že Země je kulatá a že doopravdy nesejde na cíli, který si dáme, protože když půjdeme stále rovně, budeme si věřit a nevzdáme se při první prohrané bitvě, tak nakonec dojdeme kamkoli.

A nyní nám zbývá ještě jedna příjemná povinnost…Poděkovat všem učitelům za to, že to s námi na této škole vydrželi, že nás brali takové, jací jsme a že nás i přes náš občasný vzdor něco naučili a měli s námi trpělivost.
Zejména děkujeme našim prvním třídním učitelkám Janě Stiborové a Haně Albrechtové za pěkné uvítání a uvedení do školních lavic. Byly jste naše první třídní učitelky, na které se nikdy nezapomíná, vždyť to vy jste nás naučily první písmenka, díky kterým jsme mohli začít chápat mnohem víc.
Dále děkujeme našim druhým třídním učitelkám Jiřině Šustové a Evě Kubálkové - za to, že nás naučily držet při sobě a navzájem si pomáhat.
Našim třídním učitelkám Dianě Keltnerová a Kateřině Novákové děkujeme za to, že nás vstřícně přivítaly na 2. stupni a přežily s námi naší pubertu až do deváté třídy. Jsou to naše fajn třídní, které nám na školním výletě v Soběšíně ukázaly, že se dokáží vrátit do školních let a užít si s námi skvělý školní výlet.
Paní učitelce Markétě Čechové bychom chtěli poděkovat za to, že nás přesvědčila o tom, že hodina matematiky může být i zábavná. Dále si jí vážíme za její kamarádský přístup a bereme jí jako skvělého člověka, který nezkazí žádnou srandu.
Díky panu učiteli Josefu Drážkovi jsme se mimo jiné dozvěděli, že jsme dutí jako bambus, ale přesto budeme na něj krásně vzpomínat, protože nás nejenom donutil se něco naučit, ale měl k nám takový přístup, kterého si vážíme.
Děkujeme také všem ostatním učitelům, kteří nás učili a měli s námi trpělivost - patří vám opravdu velké DÍKY.
9.A a 9.B 2014


Další fotografie na Google+

Školní akademie

přidáno: 25. 6. 2014 13:44, autor: Markéta Čechová

Po dvou letech jsme opět využili nádvoří školy k uspořádání akademie. Takřka všechny děti se měsíce předtím připravovaly - nacvičovaly tanec, zpěv i divadlo. 
Za slunečného počasí sledovalo skvělé výkony zaplněné školní schodiště. Některá umělecká čísla rozproudila doprovodný potlesk i zpěv diváků. Společný závěrečný tanec podpořil dobrou atmosféru i těšení na blížící se letní prázdniny.

Akademii zahájila školní hymnou M. Panušková. Diváky přivítala paní ředitelka Z. Kotzotová, která poděkovala všem kolegyním a účinkujícím dětem a vyzvala všechny ke koupi mýdel pro UNICEF - součást kampaně Mýdlo pro Afriku. Mýdla vyráběly děti ze 2. a 4. tříd za pomoci 8.A. 
Programem provázely Dana Štědrová a Eva Kubálková.
Jako první vystoupily děti ze 4.A (E. Kubálková) s pohybovou variací na hudbu od skupiny Queen a Pink Floyd, dále pokračovaly děti z přípravné třídy hudebním pásmem Čím budu, na harmoniku je doprovázela jejich třídní učitelka D. Štědrová. Pak děti ze 3.B (V. Snížková) zatančily menuet a hned po nich následovaly Šelmy - aerobic pod vedením K. Kinské.

Děti ze 2.A (J.Stiborová) zatancovaly lidový tanec Kalamajka. A. Zelenková s M. Sojkovou předvedly píseň Wake Me Up. Kroužek AJ (Z.Burgerová) zahrál pohádku The Twelve Months. První třídy ( V. Kovačková, H. Coufalová) společně zatancovaly na píseň Prázdniny u babičky. Na motivy keltské hudby zatančily irský tanec děti ze 4.B (J. Modráčková). "Plavu si, ani nevím jak" tančily s nafukovacími kruhy děti ze 3.B (H. Brošová). Mimoni, tak se samy nazvaly dívky ze 6.A, a předvedly mimoňský tanec. Další pohybová variaci na píseň "Nemůžeme jen tak sedět" zatančily děti ze 2.B (H. Albrechtová). Děti ze 6.B samy nacvičily moderní taneční vystoupení. Dále se nám s latinskoamerickými tanci předvedly dva taneční páry dětí z dětského domova Sázava. Šmoulové  bylo vystoupení mladších dívek aerobicu (K. Kinská). Barevné sportovní vystoupení s padákem předvedly děti z 5.A (J. Šustová). Tanec na píseň skupiny Bee Gees předvedla děvčata ze 7. tříd (J. Nováková, D. Šimonová). Děti z 9.tříd (K. Nováková, D. Keltnerová) zazpívaly píseň Cesta od T. Kluse. 

Na závěr si všichni společně zatancovali tanec Macarena pod vedením B.
 Bouškové a J. Fiantokové ze 4.A.

další fotografie najdete na Google+

Sportovní den na 1. stupni

přidáno: 25. 6. 2014 2:45, autor: Markéta Čechová

Jako každý rok, tak i letos na 1. stupni proběhl Sportovní den. Podle dohodnutých pravidel se každý žák, ať sportovec nebo nesportovec, zúčastnil některé z  disciplin: běh na 50 m, přespolní běh, šplh na tyči, hod kriketovým míčkem, skok daleký, vybíjená. Do sportovních aktivit byli tudíž zapojeni všichni žáci.
Ti nejlepší v daných kategoriích obdrželi medaili a diplom.

fotografie najdete na Google+

Den her na 2. stupni

přidáno: 19. 6. 2014 14:24, autor: Markéta Čechová

Během Dne her 19.6. 2014 si žáci 2. stupně mohli vybírat z deseti různých stanovišť, na kterých probíhaly různé soutěže - fotbal, florbal, piškvorky, přehazovaná, twister, kvízy, deskové hry, partička...
O zábavu nebyla nouze, počasí taky vyšlo, co víc si přát :-)


Sbírání kartiček

přidáno: 15. 6. 2014 10:06, autor: Markéta Čechová


Přes 2 měsíce se naše škola sjednotila a celá se zapojila do soutěže Tesco Disney Školmánie. Na prvním stupni děti pohltilo nadšení z pohádkových Disney kartiček v angličtině. V hodinách i našich domovech zněla angličtina při hře s kartami, uspořádali jsme si i třídní burzy kartiček. Nejvíce jsme ale dokázali ve sběru a zápisu kódů z balíčků. Děti neúnavně nosily další a další štosy kódů. Pomáhali nám i ve školce a družině. Dík patří také mnohým rodičům a zaměstnancům Skláren Kavalier. Celkem jsme tak zapsali 5210 kódů, což na malé město není vůbec špatné. Naše škola sice hlavní výhru - 100.000 Kč na vybavení - nevyhrála, nakonec jsme ale přeci získali odměnu od Tesco Express v Sázavě. Každá třída tak dostala třídní album a 3600 kartiček!!! V neposlední řadě jsme obdarovali sami sebe - kartičky nás motivovaly k založení knihovničky v angličtině, jejíž zjednodušené pohádky nás budou bavit stále :-)
Mgr. Z. Burgerová

Zpívání v hospicu v Čerčanech

přidáno: 13. 6. 2014 0:51, autor: Markéta Čechová

Dne 10.6.2014 jsme s paní učitelkou Keltnerovou jely do hospicu, který se nachází v Čerčanech. Společně jsme nacvičily pár písniček a doufaly, že se budou líbit. Když jsme dojely do Čerčan, měly jsme hodinový rozchod, a poté jsme došly k hospicu a čekaly, až se nás ujme pracovnice hospicu. Prošly jsme celý areál, povídaly si a paní psycholožka zodpověděla naše dotazy. Měly jsme strašnou trému a bály jsme se, že něco zkazíme. Ale všechno dopadlo dobře, strach z nás opadl a užily jsme si to. Po zpívání jsme si povídaly se starší paní, která nám vyprávěla, jak v hospicu šije látkové kytičky, které jsme následně dostaly a měly jsme z nich velkou radost. Obrovská poklona patří doktorům, sestřičkám a všem pracovníkům tohoto zařízení. Já osobně bych tuto práci nezvládla, proto je za to hodně obdivuji. Z výletu jsme si odvážely dobrý pocit, že jsme někomu udělaly radost a vykouzlily úsměv na rtech. Dále pro mě znamenalo hodně to, že právě v takovém prostředí jsem si uvědomila, co je v životě nejdůležitější. O prázdninách plánuji, že se tam pojedu podívat a třeba s sebou vezmu něco dobrého na zub nebo přečtu nějaké knížky. Je mi líto, že už znovu nepojedeme zpívat ve stejném složení spolužaček.
Jana Lonská, 9.B

Exkurze do galvanovny v Benešově

přidáno: 11. 6. 2014 0:36, autor: Markéta Čechová

Exkurze byla provedena v návaznosti na ŠVP, poznávání praktických technologických procesů. Firma má zakázky jak na novou výrobu, ale s ohledem na víceméně ruční procesy, má zakázky i na renovaci starých, historických, součástek. Na tom si zakládají. 
Exkurzi zahájil hlavní technolog a v průběhu se dostavil i majitel firmy s propagačními materiály. Seznámil žáky s celkovou problematikou firmy, zejména ekonomickými. V praktické části se žáci seznámili s ručním opracováním starých součástek a jejich celkovou přípravou k pokovování. V chemické části žáci viděli pochromování v lázni.
Po ukončení exkurze bylo připraveno pro účastníky překvapení - exkurze ve sběrně a úpravně odpadů. Z praktického hlediska viděli třídění, lisování a stříhání kovového odpadu.
Ve finále mohli porovnat ekologickou likvidaci autovraku a porovnat ji se vzorovou, tak jak ji viděli na videu při výuce (Anglie).
J. Drážek

Dopravní výchova ve 4. třídách

přidáno: 28. 5. 2014 11:42, autor: Markéta Čechová

21. května byla uspořádána pro čtvrté ročníky přednáška Markéty Hubínkové z Centra primární výchovy na téma "Dopravní výchova".
Markéta děti seznámila s pravidly silničního provozu, dopravními značkami a situacemi, které mohou nastat v silničním provozu. Děti samy řešily dopravní situace a poznávaly dopravní značky. Protože jsou děti denně účastníky silničního provozu, je znalost dopravních značek a řešení situací na křižovatkách pro jejich bezpečnost velmi důležité.

Český den proti rakovině

přidáno: 22. 5. 2014 6:08, autor: Markéta Čechová

Ve středu 14. května 2014 sázavské náměstí Voskovce a Wericha rozkvetlo žlutými kvítky měsíčku lékařského. Probíhal totiž 18. ročník sbírky Český den proti rakovině, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha, a tak do ulic vyrazili dobrovolníci ve žlutých tričkách - žáci 9. ročníku.  V Sázavě jste mohli přispět také v mateřské školce a ve školní družině.  Za minimální příspěvek 20 Kč nabízeli kromě žlutého kvítku s modrou stužkou i letáček s informacemi o nebezpečí a prevenci karcinomu plic.

Celkem se letos podařilo vybrat 15 770 Kč, což je o 2146 Kč více než loni. Vybrané peníze budou použity na 
prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť.
Všem, kteří přispěli, moc děkujeme!

Týden BESIP na 1.stupni

přidáno: 5. 5. 2014 5:55, autor: Markéta Čechová

V posledním dubnovém týdnu proběhl na 1. stupni Týden bezpečnosti v silničním provozu.

V pondělí 28.4. se uskutečnily besedy všech tříd s příslušníky policie ČR - praporčíkem L. Buldrou a podpraporčíkem Bc. V. Čermákovou na téma BESIP. Děti se seznámily s pravidly silničního provozu a teoreticky si pravidla vyzkoušely na interaktivní tabuli.

V úterý 29.4.proběhly besedy se zdravotní sestrou z benešovské nemocnice paní Vosátkovou na téma první pomoc a záchranný systém. Děti, po teoretické přípravě, si samy vyzkoušely přivolání první pomoci na tísňovou linku, oživování člověka pomocí masáže srdce a naučily se stabilizovanou polohu.

V dalších dnech si děti vyzkoušely jízdu zručnosti na školním dvoře. Nejlepší cyklisté byli odměněni drobnými cenami. Na závěr děti napsaly testy z dopravní výchovy a zásad první pomoci.

Dopravní výchova je velmi důležitá součást vzdělávání dětí, proto je průběžně zařazována do výuky po celý rok.

fotografie na Google+

1-10 of 28