Archiv‎ > ‎Školní rok 2012/2013‎ > ‎

Pedagogický sbor

školní rok 2012/2013
ředitelka školy            Mgr. Zdeňka Kotzotová
zástupkyně ředitelky   Mgr. Jana Nováková

výchovná poradkyně    Mgr. Dana Nováková
metodik SPJ               PaedDr. Jana Filipová
koordinátor ŠVP          Mgr. Hana Albrechtová
metodik ICT               Mgr. Markéta Čechová
koordinátor EVVO        Mgr. Markéta Čechová


třídní učitelé
 přípravná třída
 Dana Štědrová
 1.AMgr. Jana Stiborová 1.BMgr. Hana Albrechtová
 2.A
Mgr. Halina Brošová
 2.BMgr. Václava Snížková
 3.APaedDr. Eva Kubálková
 3.BIng. Jarmila Modráčková
 4.AMgr. Jiřina Šustová
 4.BMgr. Věra Kovačková
 5.AMgr. Blanka Kubíčková
 5.BMgr. Hana Coufalová
 6.A   Mgr. Jana Nováková 6.BDanuše Šimonová
7.AMgr. Dana Nováková 7.BMgr. Markéta Čechová
 8.AMgr. Kateřina Nováková 8.BMgr. Diana Keltnerová
 9.AGalina Thomayerová 9.BPaedDr. Jana Filipová
Pokud chcete vědět další podrobnosti - které předměty kdo vyučuje, kde koho najdete, podívejte se na stránku Učitelé základní školy.netřídní učitelé
Mgr. Slavoj Bureš
Soňa Chatwin
Mgr. Vladimír Habart
Pavlína Chmelíková
Mgr. Hana Kremlová
Mgr. Ladislava Žarková

vychovatelky školní družiny
Jitka Zlotkowská (vedoucí ŠD)
Yvona Hetmanová
Jindřiška Jandová