Archiv‎ > ‎Školní rok 2011/2012‎ > ‎

Pedagogický sbor

školní rok 2011/2012
ředitelka školy            Mgr. Zdeňka Kotzotová
zástupkyně ředitelky   Mgr. Jana Nováková

výchovná poradkyně    Mgr. Dana Nováková
metodik SPJ               PaedDr. Jana Filipová
metodik ICT               Mgr. Markéta Čechová
koordinátor EVVO        Mgr. Markéta Čechová
koordinátor ŠVP          Mgr. Hana Albrechtová

třídní učitelé 
přípravná třída - Dana Štědrová
 1.A Mgr. Halina Brošová
 1.B Mgr. Václava Snížková
 2.A
 Mgr. Hana Albrechtová 2.B Mgr. Jana Stiborová
 3.A Mgr. Jiřina Šustová
 3.B Mgr. Věra Kovačková
 4.A Mgr. Blanka Kubíčková
 4.B Mgr. Hana Coufalová   
 5.A PaedDr. Eva Kubálková
 5.B Ing. Jarmila Modráčková
 6.A    Mgr. Dana Nováková 6.B Mgr. Markéta Čechová
7.A Mgr. Kateřina Nováková   
 7.B Mgr. Diana Keltnerová
 8.A Mgr. Hana Kremlová
 8.B PaedDr. Jana Filipová
 9.A Mgr. Jana Nováková
 9.B Danuše ŠimonováPokud chcete vědět další podrobnosti - které předměty kdo vyučuje, kde koho najdete, podívejte se na stránku Učitelé základní školy.netřídní učitelé
Mgr. Slavoj Bureš
Alžběta Ingrová
Romana Jílková
Mgr. Vladimír Habart
Pavlína Chmelíková
Galina Thomayerová
Mgr. Ladislava Žarková

vychovatelky školní družiny
Jitka Zlotkowská (vedoucí ŠD)
Yvona Hetmanová
Jindřiška Jandová