Archiv‎ > ‎Školní rok 2011/2012‎ > ‎Akce školy‎ > ‎

Přijďte slavit s námi

přidáno: 6. 10. 2011 13:29, autor: Markéta Čechová
Ačkoli 22. říjen připadá na sobotu, škola v Sázavě zůstane tento den otevřena. Letos totiž uplyne 50 let ode otevření nejstarší části současného komplexu školní budovy, která nyní slouží žákům 1.stupně. Kulatiny oslaví škola uspořádáním Dne otevřených dveří a od 10 do16 hodin se ve všech prostorách školy bude něco dít. Návštěvníci mají příležitost setkat se s učiteli současnými i bývalými, se svými spolužáky, s absolventy a dalšími milými hosty. Ve vestibulu budovy 1.stupně si mohou prohlédnout výstavu týkající se historie i současnosti sázavské školy, vybavení tříd i odborných pracoven, kde bude připraveno promítání ze školních akcí a hudební vystoupení žáků ZUŠ Sázava. Další kulturní i sportovní program bude probíhat na nádvoří školy i v tělocvičně. 


Slavnostního přivítání se v 10 hodin ujme ředitelka školy paní Mgr. Zdeňka Kotzotová a svým vystoupením ho doplní pěvecké trio The Little Seconds. V budově 1.stupně si návštěvníci mohou prohlédnout mnoho dobových fotografií, žákovských prací i předmětů souvisejících s výukou v průběhu půlstoletí. Letitá dřevěná lavice a břidlicová tabulka upoutají pozornost na začátku výstavy a moderní interaktivní tabule s dataprojektorem zaujme při prohlídce odborných pracoven. Celou výstavou i všemi prostorami školy zájemce ochotně provedou průvodci z řad sázavských žáků. Podium na školním nádvoří nabídne přehlídku pěveckých, recitačně dramatických i tanečních a pohybových vystoupení – to vše v provedení dětí sázavské školy a místních zpěváků a hudebníků. V případě nepříznivého počasí se účinkující přesunou do tělocvičny, kde se v přehazované a ve florbalu utkají žákyně a žáci 2.stupně.

Pokud se návštěvníci budou cítit unaveni, mohou zavítat do školní kavárničky, kde jim malí číšníci a číšnice nabídnou chutné občerstvení. Pro vzpomínku na tento den si mohou zájemci zakoupit keramické pamětní medaile nebo „školní mimořádník“, v němž se dovědí o řadě zajímavostí z historie sázavské školy a prohlédnou si unikátní fotografie. Určitě se pobaví nad autentickými perličkami žáků ze školních písemek, potěší se otištěnými dětskými pracemi a zavzpomínají na uplynulé roky při čtení střípků posbíraných ze školní kroniky.

A co by k připravované oslavě chtěla říci ředitelka sázavské školy? ,,Srdečně zveme všechny na tento významný den a těšíme se na bývalé kolegy a žáky, na všechny milé hosty. Rádi přivítáme i rodiče budoucích žáčků, kteří si mohou prohlédnout, co všechno naše škola nabízí. Věřím, že se všichni návštěvníci budou u nás cítit příjemně a že celý Den otevřených dveří ovládne přátelská atmosféra tak, jak se o to snažíme i v naší každodenní práci.”
Comments