Soutěž Zazpívej skřivánku v 1. třídách

přidáno: 9. 12. 2010 23:38, autor: Markéta Čechová
Zpráva o ročníkovém kole školní pěvecké soutěže, která probíhá ve všech třídách 1. stupně.
napsala N. Tichá, 9.B
Dne 8. prosince měli malí prvňáčci mezitřídní soutěž Zazpívej skřivánku. Nejdřív si museli vybrat zástupce za svoji třídu, kteří pak zpívali na ostro. Za 1.A zpíval Matyáš Brzybohatý, který se umístil na 4. místě, Zora Fialová, která byla na 5. místě a Vilém Cibulka který se umístil spolu se Šimonem Tichým na 1. místě, dále pak z 1.B zpívala Adriana Kliková, která se umístila těsně za kluky na 2. místě a nakonec Adam Volf na 3. místě. Jako porotci byli někteří žáci 9. tříd. Celé to organizovala paní učitelka Albrechtová a paní učitelka Stiborová. Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu a nějaké obrázky. Záviděla jsem jim, jak byli stateční a hrdě si stoupli před čtyři třídy a hlasitě a krásně zazpívali. Myslím, že jsme se všichni pořádně pobavili. Bylo to hezké zpříjemnění celého dne.

Prezentace PicasaWeb


Comments