Archiv‎ > ‎Školní rok 2010/2011‎ > ‎

Pedagogický sbor ZŠ 2010/2011


ředitelka školy            Mgr. Zdeňka Kotzotová
zástupkyně ředitelky   Mgr. Jana Kantorová

výchovná poradkyně    Mgr. Dana Nováková
metodik SPJ                PaedDr. Jana Filipová
metodik ICT                Mgr. Markéta Čechová
koordinátor EVVO        Mgr. Markéta Čechová
třídní učitelé
 1.A Mgr. Hana Albrechtová
 1.B Mgr. Jana Stiborová
 2.A
 Mgr. Halina Brošová
 2.B Mgr. Věra Kovačková
 3.A Dana Štědrová
 3.B Mgr. Hana Coufalová
 4.A PaedDr. Eva Kubálková
 4.B Mgr. Daniela Holičová     
 5.A Mgr. Jiřina Šustová
 5.B Mgr. Blanka Kubíčková
 6.A Mgr. Kateřina Nováková  
 6.B Mgr. Diana Keltnerová
 7.A Mgr. Hana Kremlová
 7.B PaedDr. Jana Filipová
 8.A Mgr. Jana Kantorová
 8.B Danuše Šimonová
 9.A Mgr. Vladimír Habart
 9.B Mgr. Markéta Čechová


netřídní učitelé
Mgr. Slavoj Bureš
Zora Cibulková
Galina Thomayerová
Mgr. Ladislava Žarková

vychovatelky školní družiny
Jitka Zlotkowská (vedoucí ŠD)
Yvona Hetmanová
Jindřiška Jandová